top of page

LØRDAG 20. & 21. AUG

Green Neon Yellow White 80s Aesthetic Music Portrait Trending Poster (Facebook Cover) (2).

VoxLAB i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo presenterer et todagers seminar med fokus på operapedagogikk og unge utøvere. Målet med konferansen er å undersøke den pedagogiske praksisen som trengs for å interessere barn og unge i opera. Improvisasjon, bruk av teknologi for å fornye opera som kunstform, og gruppe utvikling av komposisjon vil være sentrale emner.


Konferansen skjer i etterkant av en ukes verksted med barn og unge på KHIO i regi av VoxLAB (#OccupyOpera) og

i forkant av festivalen VårFEST'22 "Nye Konstellasjoner" – en festival med fokus på nye musikkdramatiske verk.
Resultatene av verkstedet #OccupyOpera vises frem og diskuteres. Internasjonale gjestekomponister og utøvere fra festivalen VårFEST bidrar som foredragsholdere på konferansen.

KONFERANSE LEDET AV:            
TORIL CARLSEN - KHIO
KRISTIN NORDERVAL - VOXLAB

PRIS:
REGULAR: 200 NOK PER DAG
STUDENT/HØNNOR/MEDLEM: 100 NOK PER DAG
(Betaling med VIPPS ved døren)

Program

LØRDAG 20 AUGUST

 

10:30 - 11:00 Velkomst og introduksjoner


11:00 - 12:00 Verksted med komponisten og instrumentmakeren Limpe Fuchs:

                            Nye samarbeidsstrukturer med nye instrumenter.

12:00 - 13:00 Lunsj

Ettermiddagsforelesninger og visninger:

13:00 - 15:00 Kristin Norderval og Limpe Fuchs – Visning fra #OccupyOpera verksted med unge utøvere og                                    #OccupyOpera team: Hanna Filomen Mjåvatn, Trina Coleman, Viktor Bomstad og Mirsaeed                                           Hosseiny Panah.

15:00 - 16:00 Paneldiskusjon: «Gruppekomposisjon i opera – er det mulig?» Kristin Norderval, Toril Carlsen,                                  #OccupyOpera Team: Limpe Fuchs, Trina Coleman, Hanna Filomen Mjåvatn, Viktor Bomstad,                                       Mirsaeed Hosseiny Panah

SØNDAG 21 AUGUST

 

10:00 - 11:00 Oppvarming med danseren Kari Anne Bjerkestrand


11:00 - 12:00 Verksted med sopran Sophia Körber i vokalimprovisasjon

12:00 - 13:00 Lunsj

Ettermiddag Verksted og visning:

13:00 - 14:00 Natasha Barrett - presentasjon av Natasha Barretts nye verk: «The Transformer» – et nytt                                           musikkteater verk for stemme med sanntids lyd- og videoprosessering.

                             Utviklet i samarbeid med sangeren Silje Aker Johnsen

14:00 - 15:00 Ettermiddagspaneldiskusjon - Utvikling av nye pedagogikker, samarbeidsmodeller og praksiser                               for utvikling av vokalt repertoar – gjestekomponister og utøvere fra VoxLAB VårFEST:

                             Natasha Barrett, Martyna Kosecka, Arsalan Abedian, Joachim Heinz, Sophia Körber

15:00 - 16:00 Oppsummering og åpen diskusjon – «Hvordan skape nye operaer for og med unge utøvere?»

bottom of page