top of page

FORRIGE AKTIVITETER

Til nå har VoxLAB produsert flere konserter, verksteder, seminarer, og laboratorium.
 

VoxLAB har holdt pågående møter for medlemmer på Biermannsgården i Oslo hvor medlemmene kan få prøve ut sine idéer.


2018

1)   Februar til desember:  Månedlige møter med IMPROLEK på Biermannsgården. Åpne improvisasjon og utviklingsverksteder for komponister og sangere på Biermannsgården siste onsdag i måneden.

2)   To konserter: vårkonsert på Melahuset og høstkonsert på Biermannsgården med urfremføring av til sammen 13 nye vokalverk av norske komponister.

3)   #OccupyOpera verksted - en 2-ukers sommer opera verksted for unge utøvere fra forskjellige bakgrunn på Den Norske Opera & Ballets prøvelokaler.

4)   Utvikling av 2 nye musikkdramatiske verk under sommerverkstedet på DNO&B: The Search, Kristin 
Norderval/Rita Dove; og Det innerste lyset – en fortelleropera om Johannes av Korset, Kristin Bolstad/Tormod Fuglestad.

5)   Urfremføring av Det innerste lyset – en fortelleropera på Kirke Skoklefall, Nessoddtangen, Akershus, 5.09.2018.

6)   Urfremføring  av HEXE (Meyer/Elle) på Theater X i Tokyo /Japan. Verket ble presentert som work-in-progress på konsert i regi av Vox lab i desember 2017 og verket skal fremføres konsertant i sin helhet i april 2019 med Jo David Meyer Lysne på preparert gitar.

7)   Del-Libretto utviklingsverksteder på Sentralen, Saxegården og Biermannsgården. Del – Libretto er møter mellom forfattere og komponister.

8)   Del-Arbeidsprosess – åpent seminar med video utdrag, foredrag og diskusjon om 4 ulike musikkdramatiske prosjekter. Biermannsgården.

9)   Utvikling av RAKEL2018 – et nytt musikkdramatisk verk for 2 sopraner, elektronisk lyd og middelalder instrumenter, en co-produksjon mellom VoxLAB og Modus.

10) Presentasjon av work-in-progress utdrag fra RAKEL2018 på Modushuset og

Biermannsgården. Verket skal fremføres i sin helhet i april 2019.


2017

1)   Februar – desember 2017: Månedlige møter med IMPROLEK på Biermannsgården: IMPROLEK er et åpent 
månedlig forum der vi prøver ut nye ideer og verkskisser, øver på improvisasjon, snakker om  kreative prosesser og utvikling av nye vokale verk. IMPROLEK blir ledet av medlemmer eller eksterne relevante aktører.

2)   Gjentatte framføringer av Kristin Bolstads verk Sound / In Light, et verk skrevet spesielt for 
4 vokalister i møte med James Turrells lysinstallasjon Ganzfeld: Double Vision i Skyspace i Ekebergparken, Oslo.

3)   Deeply Listening Body and Voice Retreat  - 4 dagers verksted – 26.-29. juni, 2017, Ringebu 
folkehøgskole, med Heloise Gold (danser og Tai-Chi mester) og Kristin Norderval (stemme/komponist). 
Det ble et 4 dagers verksted med fokus på kunstnerisk utvikling og lytting som verktøy. Verkstedet 
kulminerte i flere verk som ble eller blir framført i løpet av 2017/2018: (Verk av Ognøy-Johansen, 
Bolstad, mm.)

4)   Møt Norsk Opera: live og på lerretet – et samarbeid med DNO&B i forbindelse med Oslo 
Kulturnatt 2017, 15.09.2017 – VoxLAB arrangerte filmvisning og samtaler mellom komponister og 
DNO&Bs dramaturg Hedda Høgåsen-Hallesby. Klipp fra operaer av Knut Vaage, Synne Skouen og Kristin 
Norderval ble vist.

5)   Verksted i ny sangteknikk – Helgekurs – 10.-12. november, 2017, Oslo - kurs i overtonesynging med den tyske overtonesangeren Anna-Maria Hefele. Målet med kurset var utvikling av ferdigheter 
innen ny sangteknikk. Flere har sagt at de kommer til å bruke kunnskap fra kurset aktivt i utviklingen av nye verk.

6)   DEL-Libretto – et fagseminar på Sentralen, den 22.11.2017 i samarbeid med medlemmer av Propellen Teater. Del-Libretto hadde 19 deltagere bestående av komponister og forfattere.

7)   Solsnukonsert: Kvinnestemmer! – 8 verk av kvinnelige komponister, inklusiv fem urfremføringer. Tre av disse ble utviklet som del av VoxLAB.

2016


1) Februar – desember 2016: Månedlige møter med IMPROLEK på Biermannsgården.


2) Mars 2016: VOKALLABORATORIET 2016 - Verksteder og prøveperiode for
bestillingsverk av Kristin Bolstad. VoxLAB inviterte komponist Kristin Bolstad til å
komponere ny vokalmusikk for et stedsspesifikt rom.


3) April 2016: VOKALLABORATORIET 2016 – Urframføring og konserter med Kristin
Bolstads nyskrevne verk Sound / In Light, et verk skrevet spesielt for 4 vokalister i
møte med James Turrells lysinstallasjon Ganzfeld: Double Vision i Skyspace i
Ekebergparken, Oslo. 14. og 15. april 2016.


4) August 2016: FILMVISNING - The Trials of Patricia Isasa – musikk av Kristin
Norderval, libretto Naomi Wallace, dramaturg Bibbi Moslet. Produsent: Chants
Libres operakompani, Montreal, Canada. Filmvisning 10.08.2016.


5) August og september 2016: Nye framføringer av Kristin Bolstads verk Sound / In
Light. I ko-produksjon med VoxLAB. 27. og 28. august, samt 23., 24. og 25.
september 2016.


6) Oktober 2016: Urframføring av Øystein Elle sitt verk A Chance To Sing (A dice
game), utviklet som del av VoxLAB IMPROLEK i 2016. Premieren 23. oktober
2016 under SONIC HARVEST festival på Grusomhetens teater i Oslo.


7) November 2016: FILMVISNING - Is-slottet – musikk Magnar Åm, Bok: Tarjei
Vesaas, Libretto: Jesper Bræstrup Karlsen, produksjon: Musikteatret SAUM og
Den Ny Opera, Esbjerg. Filmvisning den 30. november 2016.


2015


1) Februar – desember 2015: Månedlige møter med IMPROLEK på
Biermannsgården.


2) Juni 2015: Verksted og felles fagseminar for komponister og utøvere med
komponisten Pauline Oliveros, forfatteren Ione, og bevegelseskunstneren
Heloise Gold, holdt på Sortland i Vesterålen. Verkstedet hadde fokus på lytting,
musikalsk improvisasjon, arbeid med algo-rytmisk notasjon og andre nye
notasjonsformer, samt instruksjon i «Deep Listening». Det ble også og fokusert
på kollektive skapelsesmetoder og alternative kreative prosesser, samt undervist
i vokal improvisasjon.


3) Juni 2015: Konsert med Pauline Oliveros, Ione og Heloise Gold i Royal Neptun
Hall – en nedlagt fiskeoljetank – ved Norsk Fiskeindustrimuseum i Melbu,
Vesterålen.


4) Juni 2015: Artist Talk med Pauline Oliveros, Ione og Heloise Gold på Hovudgården

ved Museum Nord i Melbu, Vesterålen.


2014


1) Pauline Oliveros; komponist og akkordionist - konsert på Kunstnernes Hus
sammen med Kristin Norderval, den 13. juni 2014 i samarbeid med nyMusikk,
samt en 3 timers workshop på Atelier Nord, den 14. juni 2014.


2) Phil Minton; Komponist og vokalist - verksted på Scenehuset, den 6. september,
2014 og konsert på Biermannsgåard den 7. september, 2014, i samarbeid med
Drivhuset.

bottom of page