top of page

IMAGINARY REAL - Sophia Körber

Komponister: Arsalan Abedian, Afshin Motlaghfard, Joachim Heintz, Martyna Kosecka

cover.png

23.08 KL.19:30

KULTURKIRKEN JAKOB

Körbers musikkteaterstykke "Imaginary Real" utforsker drømmenes verden gjennom forskjellige historier.Hun synger fem seksjoner med musikk av fem forskjellige komponister fra tre forskjellige land: Tyskland, Polen og Iran. VoxLABs styremedlem Martyna Kosecka ble invitert til å komponere «Split» nettopp for Sophia Körber som en del av musikkteaterverket «Imaginary Real». Verdenspremieren på «Imaginary Real» fant sted i Hannover, Tyskland, den 09. oktober 2021, på Sprengel Museum Hannover.

“Ich ward mein Lied” - Arsalan Abedian (IR/DE)

Med utgangspunkt i en «imaginær» tekst utfolder komposisjonen seg langsomt fra det «uvirkelige» til det «virkelige». Originaldiktet av Kurt Schwitters («Ich sing mein Lied», fra omkring 1913) har blitt omkodet til en imaginær tekst ved bruk av cæsarchiffer. Bokstavene E, R og Z (hentet fra ordet og begrepet «MERZ», oppfunnet av Schwitters) er lagt til i den nye teksten, som er full av konsonanter. Det «virkelige» lyriske diktet har blitt transformert til dadaistisk, «uvirkelig» konkret poesi, som fremføres som et lyddikt. I andre halvdel av stykket er originalteksten fremmedgjort ved hjelp av en annen tilnærming: Ordene som kan hentes fra «MERZ» har blitt til nye ord (anagrammer) ved å trekke fra og stokke om bokstaver. I denne delen vender diktet tilbake til sin «virkelige» tilstand mot slutten. Elektronikken er påvirket av Schwitters idé om «Simultangedichts» – simultandikt. Komposisjonen ble til i samarbeidet med sopranen Sophia Körber og karakteriseres på mange måter av hennes allsidige stemme og unike tolkning.

“Gham-angiiz” - Afshin Motlaghfard (IR)

Verk for sopran og elektronikk (faste medier i 4 kanaler) som var basert på et dikt kalt Sorrowful (Gham-angīz) av den samtidige iranske poeten Reza Zaahed.

 

Just say
How to get back
Towards the beginning
And to the presence of the silent sun
that they have dimmed
And embraced with the dead stars
Say
At the very end
How do they count so much agony
Why do they prepare these continuous agonies
 

“ir:re:real” - Joachim Heintz (DE)

Når man uttaler det tyske ordet irreal [uvirkelig] med noe vaklende eller snublende, er ordet som kommer ut irrereal [vanvittig]. Og det er sinnssykt - det ekte. Og snubler og vakler det ikke også ganske ofte, det ekte, det effektive? Snubling mellom her og der, mellom denne og den virkeligheten, som vi fortsatt ikke kan gripe, mellom det tilsynelatende uvirkelige, som (spesielt i elektroniske mediers tidsalder) faktisk er veldig virkelig. I drømmen som iscenesettes i «irrereal» står en sanger med lukkede øyne og hodetelefoner på, framfor publikum, og snakkesynger setningen: «Alt er virkelig.» Hun snakkesynger de enkelte fonemene den er bygget opp av, avbrutt av lange pauser. Det publikum hører mesteparten av tiden er ikke hennes virkelige stemme, men stemmen hennes som kommer fra to høyttalere plassert foran henne. Er det hun som fremdeles synger, eller mimer hun med leppene og lydene kommer fra et annet sted – de er ikke her i det hele tatt? Og når, gjennom elektroniske transformasjoner, publikum hører mer enn én tone, hvilken er da ekte og hvilken er transformert?
 

"Split" - Martyna Kosecka (PL/DE)

«Split» er en komposisjon som balanserer i domenet av ekte og uvirkelig, mellom drøm og virkelighet, både musikalsk og konseptuelt. Det uttrykker tvil, usikkerhet og skjørhet overfor handlingen å leve og behovene som kommer av det vi ønsker, men det vi først opplever og det vi ikke kan fatte på slutten. Diktet av Edgar Allan Poe, med tittelen «A Dream Within a Dream», presenterer nettopp diskursen om å identifisere deg selv i vår eksistens samtid. Den blir dekonstruert og defragmentert mellom sopranen, dens live-bearbeidede lyd og de medfølgende faste medielydlandskapene på en måte at selve lydkilden blir uoppdagelig. Men stemmen, drevet av diktets ord, forblir alltid en drivkraft i å skape en berettiget splittelse - av realiteter, drømmer og selve jeget.

Meet The Artists

Portrait_Sophia_Koerber.jpg

Den tyske sopranen Sophia Körber er internasjonalt aktiv som opera-, konsert- og oratoriesanger. I 2020 berømmet Vorarlberger Nachrichten hennes "magiske toner" som Servilia i Mozarts La clemenza di Tito ved Landestheater Bregenz, Østerrike. Hun er prisvinner i den nasjonale vokalkonkurransen Bundeswettbewerb Gesang Berlin og vinneren av Treviso Giovani Musicisti internasjonale konkurranse i kategorien Contemporary Music. I sesongen 2022/2023 vil hun igjen synge hovedrollen Gerda i Die Schneekönigin (Verdenspremiere) av Samuel Penderbayne ved Deutsche Oper Berlin og høykoloratur-sopranrollen i SIRIUS av Stockhausen ved Stockhausen Foundation i Kürten. Opptak og radiosendinger for BR, NDR Kultur, ORF og Deutschlandfunk dokumenterer hennes konsertarbeid.

Afshin Motlaghfard photo.jpg

 Afshin Motlaghfard

Afshin Motlaghfard (Shiraz, Iran -1991) startet sine musikkstudier i fiolin under instruksjon av Kaveh Keshavarz. Etter dette deltok han i Ali Radmans klasser i teori og komposisjon. I 2014 ble Motlaghfard uteksaminert fra Azad University of Shiraz med en bachelorgrad i komposisjon, og etter dette fortsatte han sine komposisjonsstudier hos Mehdi Kazerouni og Ashkan Behzadi. Ved siden av komposisjonskarrieren er Afshin en selvlært pianist og har spilt og organisert tallrike pianokonserter og arrangementer for elektroakustisk musikk i Iran.

118395899_10158839704933824_1570740442441353810_n.jpg

Martyna Kosecka er en polsk komponist, dirigent, utøver og forsker innen ny musikk, bosatt i Norge siden 2019. Hun studerte komposisjon  og orkesterledelse ved musikkakademiene i Kraków og Katowice i Polen. Gjennom sine sterke bånd til iransk kunst og kultur er hun engasjert i å fremme iransk samtidsmusikk gjennom aktiviteter fra det samfinansierte Spectro Centre for New Music og i kunstnerisk samarbeid med Tehran Contemporary Music Festival. Gjennom sin musikk, eksperimenterer hun med alternative former for stemming, mikrotonalitet, og elektroakustisk behandling av lyd. Med engasjement og nysgjerrighet, leker Kosecka med oppfattelser av tid og fokuserer på å hente ut klanglige kvaliteter fra hver individuelle lyd gjennom en mikroperspektivisk tilnærming.
Den tyske sopranen Sophia Körber er internasjonalt aktiv som opera-, konsert- og oratoriesanger. I 2020 berømmet Vorarlberger Nachrichten hennes "magiske toner" som Servilia i Mozarts La clemenza di Tito ved Landestheater Bregenz, Østerrike. Hun er prisvinner i den nasjonale vokalkonkurransen Bundeswettbewerb Gesang Berlin og vinneren av Treviso Giovani Musicisti internasjonale konkurranse i kategorien Contemporary Music. I sesongen 2022/2023 vil hun igjen synge hovedrollen Gerda i Die Schneekönigin (Verdenspremiere) av Samuel Penderbayne ved Deutsche Oper Berlin og høykoloratur-sopranrollen i SIRIUS av Stockhausen ved Stockhausen Foundation i Kürten. Opptak og radiosendinger for BR, NDR Kultur, ORF og Deutschlandfunk dokumenterer hennes konsertarbeid.

IMG_7979 - Arsalan Abedian.jpg

Arsalan Abedian ble født i 1983 i Teheran. Han ble uteksaminert i 2007 fra Azad University med en bachelorgrad i komposisjon, og i 2011 fra Tehran University of Art med en mastergrad i samme felt. Han fortsatte sine studier på Hanover University of Music, Drama and Media (hvor han oppnådde en mastergrad i elektronisk musikk i 2014 og en Soloklasse Konzertexamen-grad i komposisjon i 2016). Abedian studerte komposisjon i Iran med blant annet Kiawasch Sahebnassagh, og i Tyskland med Oliver Schneller, Joachim Heintz, Ming Tsao og Gordon Williamson, i tillegg til å ta komposisjonsseminarer med Rebecca Saunders og José María Sánchez-Verdú. Abedian har mottatt flere stipender, blant annet et ettårig komposisjonsstipend (2018-2019) fra Lower Saxony Ministry of Science and Culture, og verkene hans er blitt spilt av flere ensembler. DEGEM (German Society for Electroacoustic Music) har publisert to av hans verker i sin CD-Edition (CD 13 Grenzen, 2015 og CD 14 Escape, 2016). Han arbeider for øyeblikket med en doktorgrad i musikkvitenskap i Hanover.

jh_181122a.jpg

Joachim Heintz studerte litteratur og kunsthistorie før han begynte sine komposisjonsstudier med Younghi Pagh-Paan og Guenter Steinke i Bremen i 1995 ved Hochschule Fuer Kuenste (HfK). I løpet av studiene i Bremen jobbet han intensivt i elektronisk musikk-feltet og også med blandede medier, som video. Han er sjef for elektronikkstudioet FMSB på Incontri-instituttet  for ny musikk ved Hanover University of Music Drama and Media, har undervist i lydprogrammering ved HfK i Bremen i mange år og er fremdeles medlem av Theater der Versammlung i Bremen. Han komponerer for både instrumenter og elektronikk til konserter, lydinstallasjoner, performance og teater. Han er aktivt medlem av Open Source-samfunnet, spesielt innen utvikling av Csound og CsoundQt. Som leder for Hanover Society for Contemporary Music (HGNM) er han pådriver og vert for workshoper, samtaler og konserter, som treffpunkter mellom traditsjonelle asiatiske instrumenter og samtidsmusikk.

bottom of page