VoxLAB

REGISTER TO OUR NEWSLETTER

FIND US ON SOCIAL MEDIA

© Created by Claudia Lucacel

  • Facebook
  • Vimeo Social Icon
  • YouTube
  • Instagram

VOXLAB ER STØTTET AV:

Foreningen som fremmer ny, norsk vokalmusikk.

Org nr:913 203 062

Hvem er vi?

VoxLAB er en forening og et tverrkunstnerisk nettverk bestående av skapende og utøvende kunstnere med særlig interesse for innovativ, eksperimentell fornyelse av vokalmusikk. VoxLAB arbeider for å skape og formidle nyskrevet musikk for opera og for å utvikle den vokale delen av samtidsmusikken.

 

VoxLAB fungerer som et laboratorium for utvikling av ferdigheter innen
vokalkomposisjon. VoxLAB bidrar til fagfeltet med verksteder, fagseminarer, praktisk forskning, nettverksbygging og konserter, som del av sitt arbeid som møteplass og base for utvikling av nytt vokalrepertoar og ny musikkdramatikk.

 

VoxLABs styre består av Kristin Norderval (komponist, sanger), Ruth Wilhelmine Meyer (sanger, komponist) Eira Sjaastad Huse (sanger, komponist) Ann-Helen Schjølberg (sanger) og Yendini Yoo Cappelen(skuespiller,performancekunstner). Styret i VoxLAB er basert i Oslo, men VoxLAB har medlemmer fra forskjellige deler av landet. Gjennom medlemmene har vi forankring i flere fylker og kommuner.

Formål og visjon

VoxLAB ble etablert i februar 2014, som et forum hvor komponister kan få prøve ut pågående komposisjoner med sangere. Vi setter fokus på bygging av komponistenes ferdigheter innen vokal teknikk, og tverrkunstneriske og kollektive arbeidsmetoder. Behovet for kunnskap om stemmen som instrument er stort, da dette ofte ikke vies stor plass i komponistutdanningen. VoxLAB bidrar til å dekke dette behovet. Gjennom vårt arbeid løfter vi frem opera som en progressiv, levende kunstform med rom for eksperimentering for både komponister og utøvere.